Industrie

Naast het klassieke risico op brand zijn er nog vele andere uitdagingen in de chemische industrie die hoge veiligheidsvoorzorgen vereisen, zoals b.v. ongeautoriseerde toegang tot specifieke gebieden, maar ook het falen van technische infrastructuur, zoals gebouwautomatisering. Als een onafhankelijk en leverancier-neutraal systeem voor Physical Security Information Management, biedt WinGuard een integratieplatform voor de verwerking van alle gebeurtenissen die zijn geregistreerd door de aangesloten beveiliging, gebouwbeheer en informatiesystemen.

Gebeurtenisberichten uitgegeven door de brand- en inbraakdetectie evenals toegangscontrolesystemen, videocamera’s, maar b.v. ook temperatuurbewaking van de serverruimte wordt weergegeven in een goed zichtbare gebruikersinterface zodat alle gekoppelde systemen op een uniforme manier kunnen worden beheerd. Begeleide workflows helpen de gebruiker om de juiste maatregelen te nemen om mogelijke storingen te voorkomen, om over te schakelen naar fallback scenario’s of om preventief onderhoud bij technische systemen in te plannen.

Lees meer in ons succesverhaal Henkel.

Aanbevolen documenten

WinGuard Brochure

WinGuard Brochure

Het WinGuard overzicht waarin alle functionaliteiten en toepassingen van onze software wordt uitgelegd.

Success Story MPL

MPL Project

Read more about remote alarm management in a superordinated control centre in our MPL Success Story.

Success Story Infineon

Infineon Project

Security management in micro electronics/semiconducter industry.

© Copyright - Advancis Software & Services GmbH