Retail

Centralisatie maakt deel uit van de perfecte oplossing voor retail toepassingen, zoals beveiligers in winkelketens worden geconfronteerd met een moeilijke uitdaging: Efficiëntie en algemene veiligheid dient te worden verhoogd, terwijl de budgetten worden voortdurend verminderd. WinGuard verzamelt en verwerkt informatie uit verschillende systemen, zoals brand en inbraak alarm systemen, kassa systemen, videobewaking, toegangscontrole en RFID-systemen, en biedt deze in grafieken opgemaakt voor de gebruiker. Alleen de relevante informatie wordt doorgezonden, zodat het personeel zich op de belangrijke situaties kan richten met passende maatregelen.

Door het aansluiten van alle aanwezige subsystemensturen kunnen automatische acties naar alle winkels in de winkelketen gestuurd worden incl. bewaking en complete logging van alle genomen maatregelen. Hierdoor is het mogelijk om zowel centraal als decentraal alle winkels te beheren.

Ook tijdens winkelsluitingen worden de winkels volledig gemonitord door de centrale meldkamer en wordt alle informatie centraal verzameld.

Lees er meer over in onze Vertical Solution Retail.

Aanbevolen documenten

WinGuard Brochure

WinGuard Brochure

Het WinGuard overzicht waarin alle functionaliteiten en toepassingen van onze software wordt uitgelegd.

Success Story MPL

MPL Project

Read more about remote alarm management in a superordinated control centre in our MPL Success Story.

Success Story Infineon

Infineon Project

Security management in micro electronics/semiconducter industry.

© Copyright - Advancis Software & Services GmbH